Actievoorwaarden

AANVULLENDE SPELVOORWAARDEN SMS/BEL&WIN ACTIE EK KWALIFICATIE VROUWEN 2021 OP VERONICA EN SBS9

 • Deze sms/bel&win actie (het “Spel”) is ter promotie van de uitzending van de tv-uitzendingen van de EK Kwalificatie vrouwen 2021 wedstrijden op Veronica en SBS9 (het “Programma”). Naast deze aanvullende spelvoorwaarden gelden tevens de Algemene Spelvoorwaarden, te vinden op de website. In geval van afwijkingen tussen deze aanvullende spelvoorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden gaat het bepaalde in deze aanvullende spelvoorwaarden vóór.
 • De spelperiode loopt gedurende de EK kwalificatie vrouwenvoetbal 2021, te weten van 30 augustus 2019 t/m 22 september 2020.
 • Binnen de spelperiode zijn er maximaal 20 spelronden, met elk 1 trekking.
 • Deze aanvullende spelvoorwaarden gelden voor spelronde 5 van het Spel.
 • Deelname aan deze spelronde is mogelijk op 8 november 2019.
 • De trekking van deze spelronde vindt plaats op 8 november 2019.
 • Tijdens de uitzending van het Programma op 8 november 2019 wordt exact aangegeven tot wanneer de lijnen nog open zijn en kan worden deelgenomen
 • De te winnen prijs in deze spelronde bestaat uit 2 tickets voor de wedstrijd Nederland-Slovenie op 12 november 2019 vanuit het Gelredome in Arnhem (de “Prijs”).
 • De Prijs heeft een totale waarde van ca 50 euro.
 • Deelnemen aan deze spelronde kan door middel van het sturen van een sms-bericht met daarin het woord ORANJE naar 4600, of te bellen naar 0909-0323.
 • Indien per sms wordt deelgenomen, ontvangt de deelnemer een bevestiging van deelname per sms retour.
 • De kosten voor deelname bedragen € 0,45 per deelname via sms of telefoon (exclusief reguliere bel-/sms kosten, die per provider kunnen verschillen).
 • Het is mogelijk meerdere keren deel te nemen aan de spelronde om zo de kans op het winnen van de Prijs te vergroten.
 • Elke 10e deelnemer maakt kans op de Prijs.
 • Uit alle 10e deelnemers wordt door de computer ad-random de winnaar van de Prijs geselecteerd (=de trekking van de Prijs).
 • De geselecteerde deelnemer wordt telefonisch op de hoogte gesteld. Als hij/zij niet bij de eerste poging kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar geselecteerd op de hierboven beschreven wijze. De eerder geselecteerde deelnemer maakt in dat geval geen aanspraak op de Prijs of enige compensatie in verband met het mislopen daarvan. Onder de voorwaarden dat (i) de geselecteerde deelnemer tijdens het telefoongesprek de volledige naam (zoals in paspoort vermeld) en geboortedatum van hem/haarzelf en zijn/haar medereiziger doorgeeft, (ii) de deelnemer bevestigt dat hij/zij op de hierboven genoemde datum 18 jaar of ouder is en (iii) na mogelijke controle van de opgegeven gegevens blijkt dat a) de betreffende deelnemer en/of een medereiziger geen stadionverbod heeft en b) dat ook geen sprake is van een andere beperking waardoor de deelnemer en/of diens medereiziger geen gebruik kan maken van de Prijs, is deze deelnemer de definitieve winnaar van de Prijs. Indien de betreffende deelnemer niet aan (een van) de onder (i) tot en met (iii) genoemde voorwaarden kan voldoen zal een nieuwe (voorwaardelijke) winnaar worden aangewezen op de hiervoor beschreven wijze, tenzij dat in verband met de beperkte tijd voor aanvang van de wedstrijd naar het oordeel van Talpa TV niet meer mogelijk is. In dat geval komt de Prijs te vervallen. De eerder geselecteerde deelnemer maakt in dat geval geen aanspraak op de Prijs of enige compensatie in verband met het mislopen daarvan. 
 • De naam en woonplaats van de winnaar kan in het Programma bekend worden gemaakt.
 • De deelnemer garandeert dat door hem/haar in het kader van het Spel op enig moment verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De minimale leeftijd voor deelname aan het Spel is 18 jaar.
 • De Aanbieder van het Spel is Talpa TV B.V., Rietlandpark 333, 1019 DW Amsterdam.
 • Klachten over het Spel kunnen worden gericht aan de afdeling Publieksservice, Postbus 18179, 1001 ZB Amsterdam / of via http://publieksservice.sbs.nl/customer/portal/emails/new
 • Om van de Prijs gebruik te kunnen maken moet de winnaar 18 jaar of ouder zijn en op de bovengenoemde data beschikbaar zijn.
 • De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Dit betekent dat de Prijs en de losse onderdelen daarvan uitsluitend door de winnaar en diens medereiziger gebruikt kunnen worden. De winnaar mag de kaarten in geen geval doorverkopen of op een andere manier - tegen betaling of om niet – aan derden ter beschikking stellen. Indien de winnaar in strijd handelt met het voorgaande, worden de gewonnen kaarten direct ongeldig verklaard en bieden deze geen toegang meer tot het stadion.
 • Bij de toegang tot het stadion kan de identiteit van de winnaar en diens medereiziger worden gecontroleerd. Indien deze niet overeenkomt met de door de winnaar opgegeven gegevens, indien de winnaar en/of diens medereiziger zich niet kunnen legitimeren dan wel als blijkt dat de winnaar en/of diens medereiziger een stadionverbod heeft, kan hem/haar de toegang tot het stadion worden geweigerd. De winnaar en/of diens medereiziger maken in dat geval geen aanspraak op een vervangende prijs of enige andere compensatie in verband hiermee. 
 • Het bezoek van de wedstrijd door de winnaar en diens medereiziger is volledig voor eigen risico.