Lethal Weapon

Partners tegen wil en dank

Nadat hij zijn vrouw en ongeboren kind had verloren, verhuisde ex-Navy SEAL Riggs naar Californië om daar als detective aan de slag te gaan bij de Los Angeles Police Department. Hier werd hij gekoppeld aan de ervaren Murtaugh, die herstellende was van een hartaanval. Riggs’ roekeloze gedrag en drang om zich in de vuurlinie te plaatsen, botsen regelmatig met het streven van Murtaugh om de dag stressvrij en volgens alle geldende regels door te komen. De samenwerking verloopt dan ook niet altijd zonder slag of stoot als ze gezamenlijk de misdaad te lijf gaan.